At være ude i tovene

Engelsk version af idiomet

To be out on a limb

At være i en udsat position eller tage en risiko.

Forklaring