At være en kold kartoffel

Engelsk version af idiomet

To be a cold fish

At være følelseskold eller ufølsom.

Forklaring