At fylde nogle store sko

Engelsk version af idiomet

To fill big shoes

At overtage en vigtig position eller rolle og leve op til forventningerne.

Forklaring